Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Cao Su Giải Phóng mong muốn trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Sản xuất Cao su kỹ thuật phục vụ cho Công nghiệp phụ trợ bằng chiến lược phát triển bền vững.

Công ty Cao su Giải Phóng tiền thân là tổ hợp sản xuất cao su thành lập năm 1972. Năm 1992 thành lập Công ty Cao su Giải Phóng tại Hà Nội. Năm 2004 đã thành lập và đầu tư mở rộng nhà máy tại Hưng Yên.

Address

Ngọc Đà – Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên

Hãy liên lạc với chúng tôi